Služby které nabízíme

Velkoobchod elektroinstalačním materiálem

Maloobchod elektroinstalačním materiálem

Elektromontážní práce

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD ELEKTROINSTALAČNÍM MATERIÁLEM

- kabely, vodiče

- ovládací prvky, zásuvky, vypínače

- proudové chrániče

- přepěťové ochrany

- rozvodnice a rozvaděče včetně příslušenství

- lišty, trubky

- instalační krabice

- svítidla

- paketové vypínače a přepínače

- kabelová oka a spojky

- prodlužovací kabely

- svítidla

- hromosvody